شرکت در قرعه کشی

از شما بابت انتخاب محصولات (مکثام) سپاسگذاریم

لطفاً جهت شرکت در قرعه کشی ماهانۀ (مکثام) فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

چنانچه بیش از یک محصول خریداری نموده اید، می توانید به تعداد محصولات (بدون محدودیت) در قرعه کشی شرکت نمایید

به تعداد محصولات فرم تکمیل و ارسال گردد، شماره سریال و کد گارانتی چند محصول را در یک فرم ارسال ننمایید

نکته: هدیه برندگان یکی از محصولات فروشگاه یا کوپن تخفیف می باشد، هدیه دریافتی نیز قابلیت شرکت در قرعه کشی را دارا می باشد