اخذ نمایندگی

چنانچه پس از مطالعه پرسشی باقی ماند و یا به توضیحات بیشتری نیاز داشتید با شرکت تماس حاصل نمایید. شماره تماس شرکت: 09190099288

مزایا و شرایط دریافت نمایندگی شرکت نوآوران صنعت "مکثام"

دو نوع نمایندگی از سوی شرکت در نظر گرفته شده (نمایندگی انحصاری) و (نمایندگی غیر انحصاری)

نمایندگی انحصاری

مزایا: 

1- شخص نسبت به قدرت بازاریابی و فروش خود منطقه، استان و یا استان هایی را جهت فعالیت انتخاب می کند. مناطق انتخابی کاملا در انحصار شخص بوده و شرکت موظف و متعهد است تحت هیچ شرایطی در آن مناطق اعطای نمایندگی نکند.

2- بنر تبلیغاتی نمایندگی بهمراه توضیحات و اطلاعات تماس بصورت رایگان در سایت قرار داده می شود.

3- بر روی کلیه ی لیبل های محصولات اعم از پکیج ها و باکس ها، نام و شماره تماس نمایندگی درج می شود.

4- بر روی لیبل های محصولات، قیمت مصرف کننده با 20% افزایش قیمت نسبت به پکیج درج می شود.

5- کاهش قیمت جهت خرید نمایندگی ها که در نظر گرفته شده: 5 - 8 و 10 درصد می باشد.

توضیح تخفیف: 1 تا 6 باکس = 5% تخفیف - از 7 تا 9 باکس = 8% تخفیف - 10 تا 12 باکس = 10% تخفیف

6- ارسال آلبوم رایگان در دومین سفارش نمایندگی. مثال: سفارش صفحه کیلومترهای: پراید صبا، پراید سری sx، تندر 90 - ارسال سه آلبوم از خودروهای سفارش داده شده، هر آلبوم حاوی تمامی مدل ها و رنگ بندی های موجود.

7- درج نام و اطلاعات تماس نمایندگی در آلبوم ها.

شرایط:

شرایط خاص و پیچده ای از سوی شرکت جهت دریافت نمایندگی در نظر گرفته نشده است.

8- حجم سفارش ماهانه که بصورت توافقی و تا دو بار قابل تغییر می باشد.

9- در صورتی که 10 روز از سر رسید سفارش ماهانه و دو بار یادآوری از سوی شرکت گذشته باشد و نمایندگی اقدام به سفارش ننماید، نمایندگی شخص ابطال شده و شرکت می تواند نمایندگی منطقه را به شخص دیگری واگذار نماید.


نمایندگی غیر انحصاری

"نمایندگی غیر انحصاری" دارای تمامی گزینه های " نمایندگی انحصاری" می باشد به غیر از گزینه های (1 و 8)

1- چنانچه شخص نسبت به قدرت بازاریابی و فروش خود اطمینان کافی ندارد "نمایندگی غیر انحصاری" را انتخاب می نماید و می تواند در هر زمان نمایندگی خود را به "انحصاری" تبدیل نماید، در "نمایندگی غیر انحصاری" هیچ منطقه و یا استانی در انحصار شخص نبوده و شرکت می تواند نمایندگی آن منطقه را به شخص دیگری نیز اعطا نماید.

2- بنر تبلیغاتی نمایندگی بهمراه توضیحات و اطلاعات تماس بصورت رایگان در سایت قرار داده می شود.

3- بر روی کلیه ی لیبل های محصولات اعم از پکیج ها و باکس ها، نام و شماره تماس نمایندگی درج می شود.

4- بر روی لیبل های محصولات، قیمت مصرف کننده با 20% افزایش قیمت نسبت به پکیج درج می شود.

5- کاهش قیمت جهت خرید نماینگی ها که در نظر گرفته شده: 5 - 8 و 10 درصد می باشد.

توضیح تخفیف: 1 تا 6 باکس = 5% تخفیف - از 7 تا 9 باکس = 8% تخفیف - 10 تا 12 باکس = 10% تخفیف

6- ارسال آلبوم رایگان در دومین سفارش نمایندگی. مثال: سفارش صفحه کیلومترهای: پراید صبا، پراید سری sx، تندر 90 - ارسال سه آلبوم از خودروهای سفارش داده شده، هر آلبوم حاوی تمامی مدل ها و رنگ بندی های موجود.

7- درج نام و اطلاعات تماس نمایندگی در آلبوم ها.

شرایط:

شرایط خاص و پیچده ای از سوی شرکت جهت دریافت نمایندگی در نظر گرفته نشده است.

8- حجم سفارش ماهانه در هر دوره کاملا بصورت توافقی می باشد.

9- در صورتی که 10 روز از سر رسید سفارش ماهانه و دو بار یادآوری از سوی شرکت گذشته باشد و نمایندگی اقدام به سفارش ننماید، نمایندگی شخص ابطال شده و شرکت می تواند نمایندگی منطقه را به شخص دیگری واگذار نماید